Adwokat Legnica - Beata Matysek

Kancelaria Adwokacka Beata Matysek Kancelaria Adwokacka Beata Matysek Kancelaria Adwokacka Beata Matysek
sprawiedliwość jest stałą i niezmienną wolą przyznania każdemu należnego mu prawa

Prawo rodzinne

Adwokat Beata Matysek - adwokat rodzinny Legnica

Prawo rodzinne jest gałęzią prawa cywilnego, regulującą stosunki małżeńskie, kwestie pochodzenia dziecka, stosunki między rodzicami a dziećmi, kwestie przysposobienia oraz kwestie, które dotyczą obowiązku alimentacyjnego oraz opieki i kurateli.
W sprawach rodzinnych przy rozwiązywaniu problemów wykorzystuję wiedzę psychologiczną i terapeutyczną z zakresu terapii małżeńskiej, przyczyn kryzysu w związku, psychologii dziecięcej. Efektem połączenia wiedzy psychologicznej i prawniczej jest rzetelność i wnikliwość w prowadzeniu spraw, a w szczególności w skutecznym rozwiązywaniu problemów nie tylko na potrzeby postępowania sądowego.

W ramach Kancelarii prowadzę następujące sprawy z zakresu prawa rodzinnego:

  • sprawy o separację
  • sprawy rozwodowe bez orzekania o winie oraz z orzeczeniem o winie
  • sprawy o alimenty
  • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej, w tym o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej
  • sprawy dotyczące uregulowania kontaktów z dziećmi
  • postępowanie mediacyjne
{/literal}